Hacettepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Akademik Birimler
TARİHÇE

Hacettepe Tıp Fakültesi’nin başlangıcı sayılan Çocuk Sağlığı Kürsüsü 2 Şubat 1954 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı olarak kurulmuştur. Daha sonra Çocuk Sağlığı Enstitüsü ve Hastanesi olarak 1957 yılında Ankara’nın Hacettepe Mahallesi’nde bulunan binada çalışmaya başlamış ve 1958 yılında da eğitim, öğretim, araştırma çalışmalarına ve kamu hizmetine geçmiştir.

Bu yıllarda Dr. Ekrem Gülmezoğlu ve Dr. Muvaffak Akman tarafından hastane içerisinde kurulan Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalının çekirdeğini oluşturmuştur. 1961 yılında Hacettepe’de Hemşirelik, Tıbbı Teknoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanlarında eğitim yapan Sağlık Bilimleri Yüksekokulu açılmıştır. 1963 yılında ise Hacettepe Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi hâline getirilmiş ve ayrıca bu fakülteye bağlı Diş Hekimliği Yüksekokulu kurulmuştur. Bu şekilde örgütlenen ve gelişen çekirdek kuruluşlar, 8 Temmuz 1967 tarih ve 892 sayılı Kanun’la Hacettepe Üniversitesi hâline getirilmiş ve Tıp, Sağlık Bilimleri, Fen ve Sosyal Bilimler Fakülteleri ile eğitime başlamıştır. Tıp Fakültesi hâline dönüşmesinden sonra Çocuk Hastanesi bünyesindeki Mikrobiyoloji Laboratuvarları gerekli yapılanmasını tamamlayarak Eylül 1968’de Mikrobiyoloji Enstitüsü adıyla resmen kurulmuştur. 1980 yılında YÖK yasasının yürürlüğe girmesiyle enstitünün adı Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı olarak değiştirilmiş, 1994 yılında ise Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji adını almıştır. Kuruluşunda Enstitü Müdürlüğüne ilk olarak Dr. Muvaffak Akman getirilmiştir. 1975 yılında Prof. Dr. Ekrem Gülmezoğlu başkanlığa seçilmiş ve emekli olduğu 1994 yılına kadar bu görevi yürütmüştür. Hâlen aynı görevi Prof. Dr. Cumhur Özkuyumcu yürütmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web Master : Barış Boral
mikrobiyoloji@hacettepe.edu.tr